Vaše firma: terénní práce

Opravy a stavebnictví Terénní úpravy a interiér

V naší zemi existuje mnoho lidí, kteří jsou ochotni zaplatit spoustu peněz za uspořádání svého osobního území. Prostředky jsou přidělovány na státní zakázky: terénní úpravy a výstavba přírodních oblastí v městských a venkovských oblastech. Tyto peníze můžete vydělat! Někdy - s minimálními náklady. Rozsah činnosti je nejširší!

Můžete vydělávat peníze provedením designu LANDSCAPE, ZEMĚ, uspořádáním KVĚTŮ, CESTY, HRY, PRÁVO. Výsledkem bude, že vaši zákazníci obdrží krásnou zahradu vytvořenou v souladu se všemi pravidly architektonického a krajinářského designu.

Pokud máte prostředky a touhu vyzkoušet se v tomto druhu podnikání, ale nemáte potřebné zkušenosti a znalosti, nejedná se o překážku. Můžete si najmout odborníky v oblasti botaniky, vědy o půdě, zemědělské chemie, ekologie. V architektonickém a krajinném designu hraje rozhodující roli nejen peníze, ale také profesionalita vašich zaměstnanců.

Můžete začít od nuly. Na otevření případu stačí 6 000 rublů. schválený kapitál plus náklady na základní vybavení - asi 500 USD. Takže s počátečním kapitálem 1 500 USD můžete pracovat. Hlavní věcí je najít zákazníka a obdržet objednávku.

Předpokládejme, že chcete začít podnikat s minimálními náklady, to znamená, že při sestavování malého personálu bude ve výrobě převládat ruční práce. Ještě nepotřebujete velké kancelářské prostory. Kancelář je nezbytná pro dispečerské funkce (komunikace mezi odděleními, kontakty se zákazníky). Kromě toho zde budete mít analýzu a zpracování přijatých dat, výkresy, různé dokumenty a účetnictví budou uloženy. Vycházíme ze skutečnosti, že si pronajímáte plochu 20 m2 (50-200 USD / m2 za rok).

Nyní - o nákupu správného vybavení. Motyky, lopaty, vozíky, ruční vrtačky, kluziště a další - to vše bude vyžadovat částku od 1 000 do 4 000 USD. K tomu musíte přidat náklady na kancelářské vybavení.

Jaké služby může vaše společnost poskytnout v první fázi svého vývoje? Počáteční návštěva zařízení, příprava projektu, dendroplan území (s podrobnými doporučeními o výsadbě stromů a keřů, pokládání trávníků a záhonů, primární péče o zelené objekty), výpočet drenážního systému, příprava topografického plánu - to vše stojí asi 1000 USD. Po přípravných pracích začnete vybavovat území (trávník, stezky, plantáže atd.) Náklady na první vybavenou stotinu půdy se pohybují od 1 000 do 1 500 USD (bez exotických prvků) do 3 000 USD (s exotickými: skalky, bazény a další). Kromě toho mohou být bohatí zákazníci zastrašeni nízkými cenami - najednou společnost vykonává nekvalitní práci a v důsledku toho snižuje ceny svých služeb.

Velmi důležitou službou vaší společnosti může být údržba zeleně na místě klienta. Zákazník v tomto případě platí za služby zahradníka zaměstnanců vaší společnosti, který udržuje čistotu a pořádek na svém území.

V Evropě je to nejvýhodnější forma spolupráce. Smlouva je uzavřena na několik let s následným prodloužením, které společnosti poskytuje neustálý tok finančních prostředků a umožňuje vám zůstat nad vodou i bez nových zákazníků. Tato praxe je velmi užitečná pro malé podniky. Kromě toho poskytuje dobré reklamní služby. Je důležité nejen vybavit území, ale také zachovat vytvořenou krajinu, což znamená dobré jméno vašeho podniku.

Aby nedošlo k zásahu do bláta, musíte být na všechno připraveni. Stává se například, že je velmi obtížné provádět práce na zařízeních: cesty již byly položeny, což znamená, že traktor neprochází. Ploty již stojí, což znamená, že KamAZ nevstoupí do úzké brány atd. V takovém případě vám doporučujeme převzít od klienta potvrzení, že v případě poškození nenesete odpovědnost.

Pokud jde o konkurenci - spěcháme, abychom vás ujistili - podnikání pro naši zemi je zcela nové, zatím jen málo.

Vaši zákazníci jsou střední třídy a jsou to jen bohatí lidé. Jsou mezi zákazníky a elitou. O tom svědčí světová praxe.

Jak můžete inzerovat služby vaší společnosti? Reklama obvykle začíná reklamou v novinách a reklamou. Relativně levná, reklama v rádiu vás bude stát. Nezanedbávejte hledání zákazníků telefonicky. Praxe však ukazuje, že telefonní hovory a soukromé reklamy ne vždy zasáhly značku. Většího úspěchu je dosaženo osobním kontaktem s potenciálním zákazníkem. Za tímto účelem si můžete najmout agenty, kteří pomocí předem připravených materiálů (brožury, diapozitivy a další informace) vyhledávají zákazníky. Jedná se o další nákladovou položku: od 300 do 500 USD - na výrobu polygrafických výrobků (ceníky, reklamní brožury, video materiály, fotografie atd.) A platby 2 - 3 reklamních agentů (za předpokladu, že to sami neděláte), které zavolají potenciálním zákazníkům a osobně se s nimi setkají - asi 10 rublů za hodinu (se čtyřhodinovou pětidenní platbou asi 200 USD měsíčně).

Jednání jsou tedy dokončena. Byli jste přiděleni peníze na uspořádání jakéhokoli území. Okamžitě vyvstává otázka: kam jít pro suroviny a vybavení?

Fondy pro osivo a sazenice se obvykle získávají v bývalých státních školkách, které se nyní stávají samonosnými organizacemi, a také v soukromých školkách, které stále více vstupují na trh architektonických a krajinářských služeb.

Se získáním vybavení je situace jednoduchá. Vše záleží na tom, s jakými nástroji chcete začít svou činnost - okamžitě si kupujete mini-traktor, motorový pluh nebo poprvé s jednoduchými lopaty, hrábě, to znamená, manuální prací. Doporučujeme nespěchat s nákupem drahého vybavení, ale postupně ho získávat, jakmile budou k dispozici dostupné finanční prostředky a potřeba.

Přičtením všech nákladů k nejjednoduššímu vybavení, kancelářskému vybavení, reklamě atd. Dostaneme přibližnou hodnotu počátečního kapitálu společnosti, kde převládá ruční práce. Minimální částka je 1 500 USD, maximální je 14 500 USD.

Splnění objednávky na uspořádání objektu nacházejícího se na území od 10 do 30 stovek dílů trvá u vašich nástrojů až 1 měsíc. Zároveň by měly být udržovány nejpřátelštější vztahy s místními úřady (to může eliminovat mnoho problémů).

Pro každý objekt je vyžadován tým 5-6 osob (v závislosti na množství práce). Nejdůležitější věcí je přítomnost botanika, architekta a vědce z půdy. Platy jsou obvykle částečné. Platba se provádí týdně nebo měsíčně - dohodou nebo podmínkou pracovní smlouvy. Pokud v průměru každý pracovník obdrží plat 150–200 $ měsíčně, pak bude výplatní listina přibližně 750–1 200 $ měsíčně.

Za uspořádání v průměru sto metrů čtverečních se účtuje poplatek 1 000 USD, pokud není exotika, například ve formě vysokohorských kopců. Průměrná objednávka (na území od 10 do 30 stovek dílů) je realizována do jednoho měsíce a náklady na zakázku jsou v průměru 10 000 - 30 000 USD. Váš hrubý roční příjem bude - 120 000–240 000 USD. Rentabilita krajinářských firem je přibližně 10 - 20%. To znamená, že zisk bude 1 500–3 000 USD měsíčně, nebo 18 000–36 000 USD ročně. Prostředky, které investujete, se tak mohou vyplatit po dobu 1 až 6 měsíců. To však lze očekávat velmi podmíněně. Terénní úpravy - sezónní práce. Proto, kvůli klimatickým podmínkám Ruska, 3-4 měsíce v roce bude vaše společnost „nečinná“, kterou budete muset dohnat v teplé sezóně.

Se všemi obtížemi takového podniku vám toto podnikání slibuje dobrý zisk. Vyhlídky na růst jsou široké, trh krajiny a architektonických služeb zdaleka není nasycený. A ty firmy, které jsou na tomto trhu zastoupeny, zdaleka nejsou univerzální - rozsah služeb pro většinu z nich je omezený.

Alpské kopce, pergoly, skalky, bazény, fontány, sochařské struktury, velké budovy, osvětlení - nejširší nabídku služeb s krátkodobou dodávkou může poskytnout společnost se speciálním vybavením.

Jedná se o vyšší úroveň organizace práce. K vytvoření takového podniku jsou potřeba další prostředky na nákup sekačky na trávu, travního traktoru nebo minipohonu s různými přídavnými zařízeními a zvýšení počtu zaměstnanců v podniku - také náklady (pokud budete mít štěstí, najdete všechny řidiče a techniky v jednom, bude to trvat asi 500, abyste zaplatili za svou práci) Rozpočet USD za měsíc). Kromě toho budou vyžadovány garáže - a to jsou náklady na pronájem dalších prostor (asi 50 m² - od 2 500 do 10 000 USD ročně).

Pokud ve výrobě převládá mechanizovaná práce (mini traktor může nahradit bagr a buldozer, pokud existují speciální trysky), všechno zařízení vás bude stát asi 10 000 - 30 000 USD. Takže sčítáním nákladů na získání malého podniku, reklamy, pronájmu prostor pro kancelář a garáže, nákladů na vybavení a personál získáme částku počátečního kapitálu vašeho mechanizovaného podniku - od 24 000 USD do 45 000 USD.

Zvýší se nejen vaše investice, ale také vaše zisky. Okruh potenciálních klientů se výrazně rozšíří, protože nyní můžete provádět velké množství práce, což znamená: ekologizace měst, stavění parků, aranžování území státních institucí, bank, obchodů. Oproti manuální práci se zkrátí dodací lhůta pro jednoduchou objednávku o jeden a půl až dvakrát. A to slibuje nárůst obratu a další zisky. Kromě toho můžete nyní začít stavět bazény, fontány, skalky a skalky a mnohem více, a náklady na takovou práci jsou 2-3krát vyšší než obvykle. Speciální vybavení umožňuje ovládat měsíční objednávky v hodnotě od 20 do 60 tisíc dolarů! 240 000 - 720 000 USD. Při průměrné ziskovosti 10 - 20% je zisk přibližně 36 000 - 108 000 USD ročně. Doba návratnosti je přibližně 12 měsíců. Zde však sezónní charakter práce může provést významné úpravy, které je třeba vzít v úvahu při sestavování podnikatelského plánu a plánování činností společnosti.

V naší zemi se každý snaží sebrat kousek pro sebe: zákazníky - ve formě nároku na jakoukoli škodu; dodavatelé - ve formě výrobků nízké kvality; všichni ostatní jsou v naději, že neznáte svá práva a výhody. Abychom zabránili potopení vaší lodi, nabízíme doporučení.

DANĚ A VÝHODY

Podle nařízení vlády č. 406 vlády RSFSR ze dne 18. července 1991 „O opatřeních na podporu podniků v RSFSR“ organizátoři krajiny zajišťují možnost zřízení daňových výhod, zrychleného odpisování dlouhodobého majetku a vytváření finančních podpůrných prostředků z rozpočtových prostředků. Co to znamená?

U podniků architektonického a krajinného plánu byly zrušeny zálohy na daň z příjmu. Kromě toho se částka daně z přidané hodnoty zaplacená při pořízení dlouhodobého majetku a nehmotného majetku odečte v plné výši při uvedení dlouhodobého majetku do prodeje a zohlednění nehmotného majetku (podle vyhlášky prezidenta republiky č. 2270 ze dne 22. prosince 1993 „O některých změny ve zdanění a ve vztahu k rozpočtům různých úrovní “).

Krajinářské společnosti, které jsou architektonickými a stavebními podniky, však stále nepatří k prioritnímu odvětví hospodářství, a proto nejsou v prvních dvou letech své existence osvobozeny od daně z příjmu, jako jsou například stavební firmy.

Podle uvedeného rozhodnutí č. 406 ze dne 18. července 1991. - krajinně-architektonické podniky v prvním roce provozu mohou odepisovat dodatečně jako odpisy až 50% počátečních nákladů na svůj dlouhodobý majetek s životností delší než 3 roky, jakož i zrychlené odpisy aktivní části výrobních aktiv.

Zajímavým faktem je, že organizátoři krajiny mají právo na získání investičního úvěru ve formě odložené daně a snížení daně z příjmu o 10% z ceny zakoupeného a uskutečněného zařízení (podle zákona Ruské federace ze dne 20. prosince 1991).

Je důležité, aby při určování zdanitelných zisků, zisků zaměřených na výstavbu, rekonstrukci a aktualizaci dlouhodobého majetku byl vyloučen vývoj nových zařízení a technologií (podle zákona Ruské federace ze dne 27. prosince 1991 „o dani ze zisku podniků a organizací“).

LICENCE

Obecná licence pro krajinnou produkci zatím neexistuje. Licence je vyžadována pouze pro určité (zejména stavební) činnosti: během zemních prací, drenáží, při stavbě bazénu nebo hřiště pro hry atd. Charta společnosti by měla stanovit klauzuli o úmyslu poskytovat krajinářské a architektonické služby.

Licence pro tyto druhy práce není nutná: sečení keřů, aranžování trávníku, ničení plevelů, sečení stromů, aranžování záhonů a hranic květin atd. Je však nutné, pokud chcete obchodovat s výsadbou nebo ozdobným materiálem.

Pokud máte v úmyslu vykonávat práci vyžadující licenci, pak jste povinni: prohlášení uvádějící příslušné údaje (podrobnosti, adresu sídla, atd.), Kopie základních dokumentů, kopii osvědčení o státní registraci, potvrzení platby za posouzení žádosti, doklad daňového úřadu o registrace. Poté krajinná společnost obdrží trvalý licenční certifikát a může začít pracovat.

Specifika takových firem znamená, že zaměstnanci a vedoucí zaměstnanci podniku mají vědecké znalosti v oblasti vědy o půdě, ekologie, zemědělské chemie a schopnosti provádět topografii. Nedostatek zvláštních znalostí a praktických zkušeností, nepřesné informace o žadateli, nesoulad činností s bezpečnostními podmínkami - to může vést k rozhodnutí o vydání licence.

Rozhodnutí o udělení nebo zamítnutí je učiněno do 30 dnů ode dne podání žádosti. V případě zvláštního vyšetření - do patnácti dnů od obdržení výsledků. Náklady na odborníky hradí žadatel. Další přezkoumání se provádí, pokud existují nároky vůči držiteli licence nebo pokud žadatel hodlá vykonávat architektonické a krajinné činnosti v zahraničí.

V případě porušení jakýchkoli právních aspektů činnosti MP má stát právo licenci odejmout a ve zvláštních případech zabavit majetek a zisky podniku. Podmínky pro posuzování žádostí jsou stejné pro právnické a fyzické osoby. Licence je platná tři roky, po jejímž uplynutí musí být její platnost prodloužena ve stávajícím pořadí.

CERTIFIKÁT

Dokladem potvrzujícím bezpečnost poskytovaných služeb je certifikát shody. Jaká je certifikace architektonických služeb krajiny?

Certifikace v Ruské federaci je povinná a provádí se za poplatek. Bez potřebného certifikátu nemá vaše společnost v krajině právo poskytovat zákazníkům své služby a někde umístit reklamu. V této záležitosti můžete obdržet certifikát nebo radu od RF výboru pro standardizaci, metrologii a certifikaci (Gosstandart Ruska). Existují také střediska regionálních výborů.

Pokud se zabýváte stavbou krajiny, budete potřebovat certifikát pro půdu, výsadbový materiál, drenážní trubky, dlaždice atd. To vše lze získat od výrobců těchto materiálů a zařízení, které jsou povinny poskytnout vám potřebné certifikáty, jinak bude jejich činnost považována za nezákonnou.

Pozemkový certifikát je pro vás nejdůležitějším dokumentem. Může vám ji poskytnout partneři, se kterými spolupracujete.

Pokud se osvědčení podle nomenklatury nevyžaduje, musí být provedeno spolu s obvyklými průvodními doklady výrobce (prodávajícího) - pasem a štítkem. Jsou-li vám například rostliny doručovány ze zahraničí, musí být produkty před odesláním v karanténní vaně až 1 rok. A pro dovoz těchto již certifikovaných rostlin potřebujete dovozní povolení od Státní normy Ruské federace.

Vyhláška vlády Ruské federace ze dne 1. prosince 1994 č. 1322 „O opatřeních k zajištění účasti malých nestátních podniků na realizaci státních programů a provádění příkazů pro potřeby státu“ stanoví vytvoření podmínek pro účast krajinářských podniků na realizaci státních programů (například pro ekologizaci průmyslových zóny), včetně účasti těchto poslanců na realizaci státních objednávek.

Obdrželi jste objednávku, ale to je pouze část úspěchu. Najednou si koupíte spotřební materiál nízké kvality nebo uděláte chybu při výběru vybavení? Tomu lze zabránit, pokud se připravujete na práci záměrně a správně vyberete správný inventář a vybavení.

Každá práce je založena na důkladné analýze. Než vytvoříte ve svém zařízení cokoli, musíte zjistit vlastnosti a parametry tohoto území. K tomu je nutné: stanovit stav rostlin, trávník, chemickou analýzu půdy, studium terénu. После всех этих исследований делается общий вывод, к примеру, территория нуждается в дренаже, удобрении, частичном рыхлении земли под древесные и кустарниковые насаждения или под газон.

Необходимое для исследований оборудование: стеклянные колбы и пробирки, ведра, сито и прочее - около 100 USD за комплект; компьютер - около 800 USD; принтер - около 600 USD; оптические приборы: теодолит и нивелир - 150-160 USD. Для ручной работы на участке понадобятся: тележки садовые - 35-40 USD за шт, мелкоячеистая сетка - 2-3 USD за кв м; ручной каток - от 100 USD; ручные буры - от 100 USD или буровой станок - 1 800-2 000 USD; фильтры для воды - 50-60 USD; перчатки - 0.5-0.7 USD за пару; лопаты - 10-12 USD за шт, грабли - 6-7 USD за шт, вилы, мотыги, тяпки для прополки, черенки - 9-10 USD за шт. atd. Итого - 2 350 - 4 350 USD.

При большом желании и работоспособности даже в одиночку Вы можете добиться многого. Однако если на Вашем предприятии преобладает ручной труд, то, естественно, Вам будут не под силу некоторые виды работ: например, выкопать глубокую яму, засыпать землей овраги. И понятно, что времени на работы у вас будет тратиться больше, чем если бы Вы трудились с трактором и экскаватором.

ПОКУПАЕМ ИНСТРУМЕНТЫ

Ботаник Вашей фирмы должен подобрать такой семенной фонд, который бы соответствовал и пожеланиям клиента, и климатическим условиям местности. Цены на растения необходимо узнать у продавцов. Мы рекомендуем составить для клиентов каталоги растений, по которым заказчик смог бы выбрать желаемые сорта. Пример каталога:

НАИМЕНОВАНИЕ СТОИМОСТЬ (за пакет семян)

Бархатцы "Кармен" 6 руб.

Арбуз "Огонек" 5 руб.

Календула 7 руб.

Что же будет главным на участке? Ответ прост: газон. В магазинах сейчас продаются готовые газонные смеси (примерная цена - 8 USD за количество семян для газона площадью 15 кв. м ). Экспресс-газон "Рапид" французского производства (для 15 кв. м ) обойдется примерно в 7.5 USD.

После высадки растений и газона Вы можете проводить прополку, стрижку газона и кустарников, подкормку, подсев, внесение удобрений, устройство небольших теплиц и т.д. Для этого Вам дополнительно необходимы: секатор - 8-9 USD за штуку или кусторез - 15-20 USD за единицу; садовые ножницы - до 30 USD или электропила около 60 USD за штуку. Итого - 40-100 USD.

Стоит обратить внимание и на зарубежные пилы, бензиновые и электрические, которые способны на все: от пилки дров до профессиональной валки леса. Их стоимость - от 160 до 600 USD.

Вы можете проводить мелкие столярные работы и сделать несложную поливочную систему. Для этого понадобятся:

* насос стационарный импортный - 100-250 USD

* разбрызгиватель (R- 15 м ; Германия) - 16 USD

* фонтан РА 1800S (Италия) - 85 USD

* фильтр - 25 USD

* тиски (длина 140 мм ) - 50-55 USD

* электрорубанок - 35-50 USD

* фасонные части к водопроводу,

* ножовки, стамески, отвертки и прочее - 30-40 USD

Итого - 300 - 500 USD

При желании нетрудно сделать систему освещения объекта и растений, устроить дорожки, ограждения; провести мелкие облицовочные работы и т.д.

Желательно предоставить клиенту гарантию на посадочный материал и установленное оборудование сроком на 1-2 года. Это свидетельствует о профессионализме вашего предприятия.

Для больших объемов работ на объекте Вам обязательно потребуются следующие средства малой механизации: газонокосилка; мотоблок; мини-трактор с навесными орудиями. Специалисты советуют использовать зарубежную технику: наши газонокосилки, например, стригут газон менее ровно, чем импортные.

На российском рынке представлен широкий спектр ножниц, кос, газонокосилок с моторами и без. Различаются газонокосилки мощностью двигателя, регулировкой высоты кошения, шириной захвата (от 320 до 510 мм ), высотой кошения (от 25 до 80 мм ) и оптимальной площадью обработки. Существуют бензиновые и электрические косилки. В целях экономии наиболее выгодней использовать последние. Электрокосилка должна иметь ширину захвата не менее 350- 500 мм, высоту кошения - 25- 70 мм, сухой вес - до 20 кг, средняя мощность двигателя - 1.1-1.5 Вт (1- 2 л . с.). В таблице представлены модели самых дешевых газонокосилок, а также тех, которые удовлетворяют предъявленным требованиям:

МОДЕЛИ ТИП ДВИГАТЕЛЯ МОЩНОСТЬ (Вт) СУХОЙ ВЕС (кг) ЦЕНА (USD)

"Meccanica Benassi" ТЕ-250 Электро- 250 Вт 1.5 кг 55

КСНЭ (Украина) Электро- 400 Вт 4 кг 130

СК-35 СПМ (Россия) Бензо-, 2-х тактный 1.5- 2 л . с. (1.1-1.4 кВт) 15 кг 200

"Honda" (Япония) Электро- 1.1 кВт 12 кг 220

"Oleo-Mac" (Италия) Электро- 1.1 кВт 14 кг 280

"Sears-Crafts- man" (США) Электро- 1.1 кВт 12 кг 300

Самые простые (ручные) косы - типа КСНЭ (Украина) или "Meccanica Benassi" ТЕ-250 (Италия) - снабжены нейлоновыми ножами-лесками. Некоторые, например мотокосы СС 33-1 (Италия), дисками, позволяющими скашивать кустарники, жесткую траву и прочее. Более сложные (колесные) газонокосилки имеют травосборники с емкостью бункера до 70 л ("Honda"), регулировку высоты кошения (некоторые модели "Sears-Craftsman" и "Honda"). Бензиновые аналоги этих же фирм имеют большую мощность и ширину обхвата при одинаковой с электрическими цене и используются, как правило, для больших объемов работ.

Вам потребуются и мотоблоки. Эти многофункциональные малогабаритные машины применяются во всех климатических зонах с любым рельефом почвы и могут на первое время заменить трактор. Снабженные фрезами-культиваторами и навесным оборудованием, они могут пахать, перевозить грузы, косить, окучивать, пилить, дробить, качать воду и проводить химическую обработку посевов. Оптимальные технические параметры для мотоблока: двигатель с рабочим объемом не менее 200 куб. см и мощностью - 5 - 7 л . с., вес - до 80 кг, 2-х или 4-хскоростная коробка передач. В таблице даны примеры отечественных и зарубежных мотоблоков:

МОДЕЛИ ТИП ДВИГАТЕЛЯ МОЩНОСТЬ(л. с.) ВЕС (кг) ЦЕНА (USD)

"Крот"- Tecumseh (Россия - Италия) Бензиновый, 4-хтактный 5 л . с. 42 550

"Чехов-01" (Россия) Универсальный, 4-х т 5- 7 л . с. 75 600

"Салют-5И" (Россия) Бензиновый, 4-т 5.5 л . с. 72 750

"Meccanica Benassi" RL 348A (Италия) Бензиновый, 4-х т 5.5 л . с. 82 1 670

"Honda" (Япония) Бензиновый, 4-т 5.5 л . с. 69 2 045

Дополнительные характеристики указанных мотоблоков: число передач - 4 (вперед) и 2 (назад), или 2 и 2 ; диапазон скоростей: 1.32 - 16 км/ч ; грузоподъемность - до 400 кг, шины с грунтозацепами. Навесное оборудование приобретается отдельно. Вам обязательно понадобятся: грузовая тележка, фрезы, плуги, косилка, дробилка, насосная установка - 500- 1 000 USD. Высокая стоимость японской и итальянской моделей объясняется тем, что "Honda" и "Meccanica Benassi" оборудованы культиватором и продаются вместе с навесным оборудованием: например, сенокосилкой, подметальной машиной, снегоуборочным комбайном, тележками и т.д. Появились уникальные модели мини-мотокультиваторов, позволяющих производить сенокос (без спецнасадок) и уничтожать корневую систему сорняков.

Соорудить бассейн или большую альпийскую горку, устранить высокие неровности почвы, выкопать глубокую траншею, пробурить многометровую скважину, фрезеровать дорожное полотно - все это и многое другое можно сделать быстро и качественно с помощью мини-трактора. Последний может выполнять больше функций, чем мотоблок, но и стоит соответственно больше. Ваш трактор должен обладать следующими параметрами: мощность двигателя - не менее 10 л . с., диапазон скоростей - 2 - 15 км/ч, грузоподъемность - до 2 тонн. Удовлетворяют этим данным модели, приведенные в таблице:

МОДЕЛИ Тип двигателя Мощность двигателя Скорость движения Цена, USD

КМЗ-012 (Россия) Бензин 12 л . с. 2.5- 16 км/ч 2 200

МТЗ-082 (Беларусь) Briggs & Stratton, бенз 14 л . с. 2.5- 15 км/ч 2 800

МТ-8070 "Пони" (Слв) Бензин, 4 цилиндра 11 л . с. 1.5- 14 км/ч 3 000

"Бобкет"- 453 (США) Kubota D750-B, дизель 16 л . с. 2- 8, 4 км/ч 17 247

В таблице указана базовая стоимость машин. Но мини-трактор должен быть обязательно укомплектован еще и навесными орудиями: тракторной тележкой, плугом, бульдозерным отвалом, буровой установкой, деревообрабатывающей приставкой, бетоносмесителем, экскаваторным оборудованием и т.д. А при желании еще и косилкой, граблями, снегоочистителем, дорожной щеткой и т.д.

Если у Вас трактор без насадок, то ниже приведены цены на самые необходимые виды сменного оборудования отечественного и зарубежного производства (даны в зависимости от объемов, диаметров и прочих характеристик):

Ковш универсальный без зубьев - 420 - 1 288 USD;

Экскаваторное оборудование - 6 230 - 19 890 USD;

Подметальная щетка с бункером - 2 550 - 4 940 USD;

Бульдозерный отвал с изменяемым углом наклона - 1 990 - 4 030 USD;

Грейдерное оборудование - 3 330 - 10 920 USD;

Бетоносмеситель (разные объемы) - 2 570 - 5 188 USD;

Рыхлитель передний - около 1 000 USD;

Гидробур (возможны различные диаметры буров) - 3 770 - 4 420 USD.

Некоторые фирмы предпочитают не работать с навесным оборудованием, а приобретают дополнительно к трактору еще и бульдозер, мини-экскаватор, мото- или электрокультиваторы и прочую технику. Это обходится им в сумму от 10 000 до 2 000 USD.

Для перевозок земли и оборудования Вам понадобится грузовая машина. Для Вас выгоднее ее арендовать (около 400 руб за 8 рабочих часов в день).

Естественно, указание данных видов техники и исходных материалов носит рекомендательный характер. Покупку будете осуществлять Вы сами в соответствии со своими вкусами и возможностями. Если Вы проявите рвение и хозяйскую сноровку, то, вполне возможно, сможете найти для себя и для своей новорожденной фирмы наиболее приемлемые варианты.

Вы обеспечили выполнение заказа и заработали деньги. Успех? Ano Но его необходимо закрепить. Вам нужна стабильность: постоянные заказы, постоянный приток денег. А произойдет это лишь в случае, если Вы займете свою нишу на рынке ландшафтно-архитектурных услуг.

Začínající umělci krajiny nemohou vždy poskytnout klientovi celou škálu potřebných služeb. Ve skutečnosti se v době založení společnosti lze zabývat následujícími činnostmi: agrochemické a ekologické hodnocení území, topografické práce, mapování, výsadba pěstovaných rostlin, organizace květinových záhonů, zemní práce, hnojení půdy, sekání zeleně, zahradnictví (péče a pěstování rostlin), identifikace ochrany přírody zóny a pomoc při jejich vyzbrojování atd. To je jen práce, kterou lze provést ručně, aniž by to vyžadovalo drahé vybavení a materiály, stejně jako velké množství lidí.

Dnes se věřilo, že architektonické a krajinářské firmy se výhradně zabývají zušlechťováním území přiléhajícího k panskému sídlu nebo k nějaké chalupě, a vysazují pouze zelené plochy, vybavují květinové zahrady, lávky, staví bazény a hřiště.

Toto jsou nejjednodušší a nejběžnější práce. Řídí se hlavně malé a střední firmy a na začátku vaší činnosti budete také mezi nimi. Trh služeb v oblasti krajinářské architektury se na to však neomezuje. Můžete dělat skutečné zázraky: například v alpské oblasti Ruska v Rusku vytvořte alpskou krajinu! V blízkosti domu zákazníka můžete uspořádat anglickou nebo francouzskou krajinu. Francouzština (dříve nazývaná holandština) je zahrada přímých linií, záhonů pravidelného tvaru a zdobených stromů. V takových zahradách je módní uspořádat jeskyně, altány, skleníky. Jedinou nevýhodou francouzské zahrady je, že vyžaduje příliš mnoho místa.

Anglická zahrada je v parkovém umění relativně mladý jev, je stará asi 250 let. Hlavní věc, kterou angličtí zahradníci objevili sami, je krása přirozené nepřímé linie a stejných přírodních forem rostlin a stromů. V anglické zahradě rostou květiny, i ty nejvzácnější, uprostřed trávy, jako by tu vždy byly. Pokud má web klienta potok, mokřinu, kameny a písek, pak jsou jen darem nebes pro anglickou zahradu.

Další variantou anglické krajiny jsou zahradní zahrady: vysokohorský kopec nebo japonská zahrada. Můžete si vyrobit vysokohorský kopec dvou typů: klasický se skutečnými vysokohorskými rostlinami nebo v secesním stylu - s kapradinami, petrklíčem a cinerárií.

O tuto velkolepost se postará zahradník na plný úvazek - další z nejdůležitějších služeb, které můžete zákazníkovi poskytnout. Vaše stavební menu může také zahrnovat zařízení zavlažovacích systémů, odstraňování stromů a jejich odstraňování, zařízení pro osvětlení objektů (rostlinné osvětlení); výroba tesařství (například trnů); Složení umělých květin; sochařské kompozice; fontány (podlahové, stolní, velké) a další služby.

Jedná se o vyšší úroveň dovedností, což svědčí o profesionalitě zaměstnanců a všestrannosti služeb vaší společnosti. Přestože existuje názor anglického zahradníka a teoretika Reptona, který tvrdil, že profesionálové, kteří si myslí, že by se vzorce neměli zabývat krajinářstvím, protože zahrada je testem osobního vkusu majitele.

Vrcholy krajiny a architektonického umění jsou výtvory italských, francouzských, nizozemských, anglických a ruských mistrů středověku, renesance a novověku: Fontevro Abbey (Francie, středověký styl), Villa Lante (Itálie, renesance), Vaux Le Viscount (Francie, klasicismus) ), Park Stow (Anglie), park Kuskovsky (Rusko), hrad Hever (Anglie), park Bagatel (Francie), botanická zahrada v Moskvě, bienále park v Benátkách, park Citroën-Seven v Paříži atd. Dominuje zde směs různých nápadů a stylů: pravidelná, venkovská zahrada, zahrada, japonština; pergoly, travní zahrady, závěsné zahrady, tajemství, krajina atd.

Jednou z funkcí moderního zahradního stylu jsou střešní zahrady domů, designéři naší doby se snaží vytvořit zahradu vůní, zahradu sedmi smyslů, zahradu zvuků. V průběhu času as prostředky a touhou klienta může vaše společnost udělat něco, co připomíná stvoření starodávných mistrů nebo něco jedinečného svým vlastním způsobem.

Netradiční služby

Dnes je na trhu krajiny a architektonických služeb obrovská neobsazená mezera, kde můžete využít svou sílu. Jaké jsou tyto služby?

Identifikace zón ochrany přírody a jejich ochrana, vytvoření přírodní rekreace ve městě i mimo něj (náměstí, parky atd.), Environmentální hodnocení krajiny a jejích zdrojů. Nikomu není tajemstvím, že nejlevnější způsob, jak se dostat z obtížné ekologické situace, ve které se nyní nacházejí města a celé regiony, není stavět, ale zachovávat. Městská správa poskytuje finanční prostředky na podporu terénního programu. Přínos je zřejmý: malé podniky dostávají velké množství práce a město zlepšuje svůj environmentální stav.

Zkušenosti s architektonickou a krajinářskou tvorbou a urbanistickým designem u nás existují. Je pravda, že tato zkušenost je na národní úrovni, ale ne soukromá. Dříve, na plenárním zasedání Unie návrhářů SSSR, zvláštní komise udělila odborníkům status návrháře. Nyní existují Moskva, Ruská a Mezinárodní unie krajinářských a architektonických designérů.

Se zapojením těchto zkušených řemeslníků se na základě bývalých stavebních oddělení (SU) pro terénní úpravy, konstrukčních oddělení architektonických a krajinářských odborů vytváří mnoho společností, kterým se ubíráme. Zahraniční zkušenosti na ruském trhu s krajinou jsou slabě zastoupeny: drahé, a proto je poptávka po službách zahraničních společností malá. Zde hraje roli neznalost specifik naší země, ruského stylu. Máme zahraniční kapitál pouze ve formě oddělení krajinného designu velkých stavebních firem.

Existuje mnoho asociací souvisejících podle typu činnosti s krajinou. Například sdružení kovářů - a to jsou ploty, brány, ploty, vrcholy, lucerny, weathercocks, altány, krby. Podniky někdy spolupracují a těží z oboustranného prospěchu: například designérská studia a architektonické kanceláře se zabývají vývojem projektů, které na sebe berou stavební nebo krajinářské společnosti.

Doufáme, že si také na trhu krajinářského designu budete moci najít své místo. Jakékoli podnikání, pokud to budete brát vážně, přinese požadovaný výsledek. A ještě více, pokud je to jejich věc ...

Zde je pouze přibližný obchodní plán podniku pro krajinářský design. Chcete-li vypracovat podnikatelský plán pro společnost zabývající se krajinářským designem as ohledem na charakteristiky vaší firmy, obraťte se na specialisty.

Zdroj: Svoibiz.ru - Váš spolehlivý obchodní informační asistent!

* Článek je starší než 8 let. Může obsahovat zastaralá data


Populární Příspěvky