Jak otevřít rostlinu pasterizovaného mléka

* Výpočty používají průměrná data pro celý svět

Výroba jednoduchého pasterizovaného mléka se může stát poměrně výnosným podnikem, protože spotřeba tohoto produktu v Rusku je poměrně velká. Je však třeba pochopit, že úroveň hospodářské soutěže v tomto směru je pro začínající podnik někdy příliš vysoká. Pasterizované mléko se vyrábí v mnoha poměrně velkých podnicích, a pokud region takový závod zatím nemá, je to pravděpodobně způsobeno nerentabilitou dodávky čerstvého mléka. Jinak je tato nika zaneprázdněna. Proto je často lepší začít se zaměřením na místní trh a výrobu malých šarží produktu, a není špatné, pokud obchodní plán zahrnuje optimalizaci vaší výroby, aby se snížily náklady na produkt - pak bude existovat příležitost konkurovat velkým závodům. I když v tom často zvítězí, protože díky velkému množství produktů si mohou dovolit snížit cenu.

Ve srovnání s jinými druhy výroby však otevření vlastní malé továrny na výrobu pasterizovaného mléka nevyžaduje příliš mnoho investic a můžete jej dokonce otevřít na základě své vlastní mléčné farmy. A zde už můžete počítat s vyhlídkami, protože dostupnost čerstvého mléka v bezprostřední blízkosti výrobní linky umožňuje ušetřit na dopravě a vyrábět produkty nejvyšší kvality. Pouze továrna ve své velikosti by měla odpovídat továrně a naopak, jinak bude muset buď koupit další mléko od jiných dodavatelů, nebo naopak prodat přebytek na trhu. U druhé možnosti je možné současně zahájit prodej čerstvého mléka, což je samostatný druh podnikání.

Nejprve se musíte zaregistrovat jako podnikatelský subjekt, konkrétně k registraci právnické osoby, ve většině případů je výběr společnosti s ručením omezeným optimální. Pokud existuje mnoho zakladatelů a podnik bude velký, můžete přemýšlet o vytvoření veřejné společnosti. Registrační proces je poměrně jednoduchý, neexistují žádné významné rozdíly a stát nestanoví žádná omezení pro vytvoření takového podniku.

Problémy začínají dále, protože musíte získat povolení pro vaši činnost, konkrétně získat certifikát pro výrobu mléčných výrobků v Rospotrebnadzor. Je pravda, že aby společnost Rospotrebnadzor mohla dokonce začít uvažovat o možnosti vydání osvědčení podniku, je nutné najít dodavatele mléka, který má také veškerou nezbytnou dokumentaci - veterinární osvědčení, závěry, osvědčení stejného subjektu Rospotrebnadzor. Pokud má podnikatel vlastní farmu, musí nejprve získat povolení k používání svého mléka a poté k zahájení výroby a prodeje produktů. Obecně jsou požadavky z velké části standardem, podnik musí splňovat hygienické a epidemiologické normy, mít speciální vybavení a být řádně vybaven.

Kromě toho musíte získat povolení od jiných úřadů - zejména u Požární inspekce. Pro vyjasnění požadavků je lepší kontaktovat místní úřady, protože každý region Ruské federace může mít své vlastní standardy a zde může být nápomocna pomoc příslušného právníka.

Odlišné požadavky se týkají označování jejich produktů, ale to je pouze v případě, že podnikatel bude vyrábět nejen mléko, ale také jej nalévat pro další prodej v nádobách, některé továrny jednoduše vyrábějí pasterizované mléko, aby jej v budoucnu prodaly ve velkých objemech, aniž by se zaměřily koncovému uživateli. I když ve většině případů se doporučuje zaregistrovat vaši ochrannou známku, abyste mohli vstoupit na trh pod tímto názvem, musíte jednat prakticky samostatně, dostat mléko na farmy a vytvořit konečný produkt pro konečného uživatele. Obecně platí, že registrace vašeho velkého podniku je složitý, a co je nejdůležitější, zdlouhavý proces, takže je třeba vypočítat několik měsíců a je obtížné vypočítat konečné náklady, protože kromě zavedených povinností státu budou existovat i neplánované výdaje, včetně neoficiálních plateb.

Až budou všechny byrokratické problémy vyřešeny, můžete začít hledat místo výroby. Pokud máte vlastní farmu, je vhodné umístit ji co nejblíže, jen aby se snížily náklady. Území je potřeba na několika polích půdy, na venkově lze pronajmout za velmi nízkou cenu. Ve venkovských oblastech je však docela obtížné najít nepracovní závody, které lze pronajmout nebo koupit za nízkou cenu, tj. Musíte se spolehnout na skutečnost, že za plnohodnotnou výstavbu musíte platit. Mohou existovat problémy s prací ve vesnici se zaměstnanci, takže práce by měly začít alespoň v malých městech (s populací několika desítek tisíc lidí), budou zde lidé, kteří budou podporovat provoz jejich závodu. Stavět to pravděpodobně bude trvat několik milionů rublů - a to je pro malý podnik s jednou výrobní dílnou. Obecně platí, že pro úsporu peněz není vhodné kupovat nemovitost ve velkém městě, v každém případě je nejlepší umístit se do malých měst.

Dalším krokem při organizaci podnikání je pořízení vybavení pro práci. V dílně na výrobu pasterizovaného mléka by mělo být mnoho zařízení, ale jejich přesný počet a vybavení v dílně obecně závisí na mnoha parametrech. Za prvé, je to vypočtená produktivita, nejsložitější a nejproduktivnější zařízení zabírá více místa a stojí více. Za druhé, jedná se o vybraný typ tepelného zpracování a některé další parametry. Existuje například značný počet typů pasterizace. Za třetí je třeba rozhodnout, zda podnik bude pracovat s mlékem v prášku nebo používat čerstvé mléko, zda potřebuje balicí zařízení a některá další zařízení. Obecně bude hlavní ve výrobě homogenizátor, pasterizátor, modul pro přidávání aditiv, plnicí stroj a nádrž pro skladování mléka. Při výrobě respektive nejprve dochází k procesu homogenizace, po kterém následuje pasterizace a chlazení. Náklady na vybavení se mohou značně lišit, v závislosti na výrobci, čínské jednotky jsou levnější, existují ruské protějšky, které jsou mnohem levnější kvůli skutečnosti, že nemusí být přepravovány ze zahraničí kvůli vyloučení celních nákladů.

Výsledkem je, že náklady na zařízení se mohou výrazně lišit, nejjednodušší a nejmenší výrobní linka bude stát asi 300 tisíc rublů, složitější výrobní linky budou stát několik milionů rublů, zde mohou náklady dosáhnout až 10 milionů rublů.

Dalším okamžikem při organizaci podnikání je nalezení dodavatele. I když máte vlastní farmu, může být nutné kontaktovat dodavatele třetích stran, protože potřebujete mléko s určitým obsahem tuku, zejména pokud plánujete nejen produkci mléka, ale i jiných mléčných výrobků. Pro vytvoření dostatečného sortimentu je nutné dodávat různé suroviny, nezapomínat také na její hygienické požadavky. Suroviny jsou dodávány pouze chlazené, ale při určité teplotě, takže nedochází ke ztrátě užitečných vlastností.

Farmy, které se nacházejí jen poblíž, mohou být dodavatelem surovin, a proto je to další důvod, proč se zařízení na výrobu pasterizovaného mléka může nacházet pouze ve venkovských oblastech. Mléko bude stát společnost podmíněně zdarma, pokud bude mít vlastní farmu (podmíněně - protože v každém případě budou náklady na její výrobu), nebo za cenu, která je průměrná v regionu. Kromě toho se v závislosti na regionu může značně lišit, na jihu lze také zakoupit litr mléka za cenu 15 rublů za litr, v severních regionech je mnohonásobně více, hodně záleží na jeho kvalitě, tj. Cenové rozpětí je poměrně široké. Cena také závisí na ročním období, v některých měsících je nižší, v některých měsících, resp. Vyšší.

Kromě toho je třeba objednat kontejnery pro vaši výrobu, a to mohou být speciální lepenkové tašky, plastové lahve a dokonce i nádoby ze skla, náklady na kontejnery mohou dosáhnout až 10 rublů za láhev. Samozřejmě nemá smysl vyrábět kontejnery na vlastní pěst, takže je třeba znovu hledat podniky, které jsou poblíž a zabývají se podobnou výrobou. Pokud továrna jednoduše připravuje pasterizované mléko, nemusíte kupovat kontejnery a poté je prodávat specializovaným balírnám. Kromě toho musí mít společnost vlastní dopravu. Pokud máte farmu, je to obzvláště důležité, protože je nutné přepravovat získané mléko na místo produkce. Nemusí to být speciální nosiče mléka, které se používají v maloobchodě, ale i tak nákladní automobily. Cena jednoho začíná od 200 tisíc rublů a může dosáhnout 5 milionů u řádně vybaveného nákladního automobilu se sofistikovaným chladicím zařízením instalovaným pro dlouhodobou přepravu.

Další fází organizace výroby je hledání potřebného personálu. Ve skutečnosti může malý podnik obsluhovat relativně malý počet lidí. Potřebujeme zaměstnance, kteří budou jednat jako provozovatelé zařízení, tj. Jsou to běžní pracovníci, kteří nepotřebují vysokoškolské vzdělání. Manažeři, samozřejmě, musí být kvalifikovaní profesionálové, ale počet oddělení a jejich jmenování také závisí na tom, jaký formát práce byl vybrán. Například pokud pracujete pouze ve formě výroby hotového pasterizovaného mléka za účelem prodeje zpracovatelským závodům, není nutné udržovat vaše marketingové oddělení, najmout mnoho lidí v prodejním / zadávacím oddělení, protože po navázání spolupráce s několika podniky si můžete plně zajistit zisk, pracovat výhradně pro ně. Několik desítek lidí může pracovat v jiném podniku a v jiných jich může být více než stovka. Zároveň musíte pochopit, že můžete výrazně ušetřit outsourcingem některých obchodních procesů, které nesouvisejí s tvorbou zisku.

Také marketingová kampaň se stane nezbytnou součástí nákladů, ale samozřejmě, pokud plánujete dodávat své výrobky pro maloobchod (tento směr je obecně složitější). Zde opravdu potřebujete najmout celé marketingové oddělení, protože budete muset neustále propagovat svůj produkt na trhu. Náklady budou přiměřené, stojí za to také přemýšlet o otevření vlastních maloobchodních prodejen. To se týká především podniků, které mají ve svém sortimentu mnoho produktů, například kromě mléka vyrábějí tvaroh, sýry, zmrzlinu a další mléčné výrobky. V zásadě, pokud se vyrábí pouze mléko, nemá smysl vykonávat plnohodnotnou práci se zaměřením na maloobchodníky, i když je mléko připravené ke konzumaci. V tomto případě je stále snazší dodávat hotové výrobky distributorům a, jak již bylo uvedeno, bude nutné soustředit se pouze na místní trh. Obecně je nepraktické začít s rozsáhlým projektem, je lepší otevřít malou továrnu, aby se později rozšířila, přidala nová produktová pozice a rozšířila se vaše marketingová kampaň.

Otevření vlastní pasterizované mlékárny tedy může být relativně levným podnikem - jednoduchá rostlina může být otevřena až do výše jednoho milionu rublů. Větší podniky stojí podnikatele mnohem více, továrny s několika výrobními linkami a určené nejen pro výrobu pasterizovaného mléka, ale také pro jiné výrobky (a to je docela efektivní z hlediska nákladů), vyžadují investice v řádu desítek milionů.

Pokud jde o příjmy a zisky, je příliš obtížné je vypočítat, v každém případě existují výdaje, zdroje finančních prostředků, funkce. Ale stejně jako každý výrobní podnik, může to přinést značný zisk jeho vlastníkovi právě díky hromadné výrobě. I když čistý zisk z jedné láhve mléka je 1 rubl, výroba 100 tisíc lahví za měsíc přinese 100 tisíc rublů a tento objem je docela reálný i pro tak nepříliš velkou rostlinu. Obtížnost je jiná - k nalezení trhu pro vaše výrobky musíte mít nějakou důležitou výhodu nebo se zapojit do velmi agresivní marketingové kampaně. Nicméně dnes existuje mnoho společností, které se zabývají takovou výrobou, a podnikatel se musí okamžitě rozhodnout, jak vyřeší všechny své obtíže, které vznikají v důsledku konkurence.

Matthias Laudanum

(c) www.clogicsecure.com - portál pro malé obchodní podnikatelské plány a průvodce

18. 8.1919

Populární Příspěvky