Jak otevřít plachtovinu

* Výpočty používají průměrná data pro celý svět

Plachta je husté plátno používané v mnoha oblastech lidské činnosti. Už několik století používají plachty, dříve to byl nepostradatelný materiál, ale dnes existují pokročilejší analogy. Pro některé účely je však plachta lepší než jiné materiály a dnes je vyrobena se zvýšenou odolností vůči ohni, s vodoodpudivými vlastnostmi a je odolná vůči rozkladu. Výroba plachty se může stát slibnou oblastí pro vlastní podnikání pro podnikatele, který chce otevřít vlastní produkci. Na trhu existuje neustálá poptávka po takovém zboží, a proto by při řádné organizaci práce neměly být problémy se zákazníky. Plachta se používá hlavně pro výrobu přístřeší (stany, stany), ale často se používá jako základ pro výrobu oděvů, především těch, které by neměly navlhčit a být velmi husté; to je kombinéza. Existují i ​​další oblasti použití, takže vlastní výrobu plachty lze kombinovat s výrobou hotových výrobků, nejen samotným materiálem.

V současné době je do výroby plachty zapojeno poměrně velké množství společností, a proto na trhu nedochází k akutnímu nedostatku tohoto produktu. V tomto ohledu je otevření vlastního podniku spojeno s určitými riziky, protože úroveň hospodářské soutěže může být velmi vysoká. Podnikatel musí nejprve prozkoumat existující situaci, zabývat se příležitostmi, hrozbami a určit jeho rozvojovou strategii; jinými slovy je vhodné sestavit SWOT analýzu hned na začátku. Pokud jsou továrny na plachty již poblíž, pak byste téměř určitě neměli začít podnikat - závod, který dlouhodobě pracuje, má mnoho výhod a začátečník nebude schopen ušetřit ani náklady na dopravu v rámci svého regionu. Musíte však zkontrolovat kvalitu produktů od konkurence, protože podnikatelé se ne vždy snaží nabízet spotřebitelům dokonce dobré, ale proto drahé výrobky. Plachta může mít zvýšenou odolnost vůči vnějším vlivům, zatímco ne každá výroba se zabývá výrobou takového výrobku; pravda je v tomto případě logičtější mluvit o výrobě plátna, ale nikoli plachty jako takové.

Umístění nejbližších dodavatelů surovin je důležité a plachta může být vyrobena z různých materiálů. Nejběžněji používané syntetické suroviny a len jsou však doposud nejlepší konopí. V Rusku se těžko vyrábí, protože je možné jej získat z konopí, které nelze pěstovat, protože taková rostlina obsahuje látky, které jsou podle právních předpisů této země klasifikovány jako omamné. Na druhé straně byly spuštěny programy na obnovu této důležité plodiny, takže existuje šance, že konopí se brzy objeví na trhu. Plátno je také vyrobeno z juty a bavlny. V tomto ohledu má výrobce několik možností, jak zajistit produkci surovin, hlavní věcí je vybrat pro něj nejvhodnější. Abychom pochopili složitosti práce s konkrétním materiálem, pomohou technologové, což bude v každém případě v budoucnu nutné pro práci.

Chcete-li zahájit svou práci, musíte se zaregistrovat jako obchodní subjekt. Při otevírání závodů je obvykle vhodné formalizovat právní subjektivitu a společnost s ručením omezeným je nejlepším místem pro zahájení činnosti, protože poté bude k dispozici zjednodušený daňový systém a tento převod do státu bude pouze 6% příjmů nebo 15% provozního zisku. Abyste mohli pracovat, musíte také správně vybrat kódy OKVED, a zde si podnikatel vybere ty, které jsou pro něj vhodné, z velké skupiny (OKPD 2) 13 Textilní a textilní výrobky. Faktem je, že při výrobě lze vyrábět nejen plachtu, ale i plátno a dokonce i pytlovinu, přičemž z toho není jen materiál, ale také hotové výrobky. V závislosti na tom jsou vybrány vhodné definice.

Dále byste se měli rozhodnout, kam umístit vlastní produkci. K práci potřebujete poměrně velký pozemek s přístupovými cestami a nezbytnou komunikací. Chcete-li ušetřit své vlastní peníze, můžete zvážit návrhy na prodej pozemků mimo velká města a můžete se usadit mimo sídla obecně, hlavní podmínkou je blízkost velkého města, kde najdete velké distributory nebo obchodníky. Nejlepší je hledat poměrně velký pozemek s několika budovami, protože pro vlastní výrobu bude vyžadovat údržbu výrobní dílny, administrativní budovy a skladů. Nejlepší je zpočátku hledat továrny na prodej, protože zpočátku mají vše potřebné pro další práci a v případě potřeby lze výrobu převést na vaše vlastní potřeby.

Nákup pozemků s budovami bude pravděpodobně stát několik milionů rublů, ale nájemní smlouva může vést k velmi velkým měsíčním výdajům, což významně ovlivní rozvojové příležitosti podniku, pokud takový závazek vůbec neprovede. Můžete se také obrátit na státní úřady, kde někdy mohou za docela výhodných podmínek vydat pozemky k dlouhodobému pronájmu.

Je také nutné vzít v úvahu nejbližší dopravní výměnu, možnosti dopravy, a proto již v této fázi je nutné přesně určit, zda bude v podniku zřízeno dopravní oddělení a zda budou výrobky vyvezeny spotřebiteli nebo zda jej kupující vyzvedne sám. Je nezbytné mít dostatečné finanční prostředky na zušlechťování jeho území, opravy budov a dalších podobných prací, bez nichž není možné normální fungování výroby.

V tomto ohledu lze říci, že otevření vlastní výroby bude vyžadovat velmi velkou investici, ale částka se může lišit, protože vše závisí na odhadovaném objemu produkce, na nomenklatuře a mnoha dalších parametrech. Pokud podnikatel nemá dostatečné finanční prostředky, může se obrátit na investory, včetně obchodních andělů, nebo získat půjčku na vlastní podnikání. V každém případě bude vyžadován dobře napsaný a plně naplánovaný obchodní plán.

Výroba plachty se může provádět za použití různých technologií, proto se zařízení pro výrobu tohoto materiálu může mírně lišit. Cena strojů se také liší v závislosti na výrobci, nejlevnější jednotky jsou z Číny, evropská zařízení jsou mnohem dražší. Musíte také okamžitě zjistit, jaké suroviny mohou zařízení pracovat, nejčastější nabídky přicházejí na stroje, které používají jutu a bavlněná vlákna. Pro výrobu budou vyžadovány nejen stroje pro přímou výrobu vláken, ale také speciální stroje, které aplikují speciální vrstvu na výsledné plátno, takže můžete získat potřebné vlastnosti, jako je odolnost proti rozpadu a ohni. Hlavním strojem pro výrobu plachet je tkalcovský stav, jehož náklady se velmi liší v závislosti na produktivitě. Linka na výrobu plachty zahrnuje také navíjecí, deformační, klížicí, vyřazovací, skládací stroje, digestory, měřicí a kontrolní a dělící stroje, tkalcovství a spotřební materiál. Tkací stroje se používají nejpříměji, obvykle se 10 až 20 takových strojů kupuje pro nepřetržitý provoz. Celkové náklady na vybavení jsou nejméně jeden milion rublů, ale mohou být zvýšeny na 10 milionů. Kromě toho jsou instalovány pásové dopravníky, jsou zakoupena vozidla. Vysokozdvižné vozíky budou nepostradatelné pro práci ve skladu a pro přepravu produktů ke spotřebiteli nebo pro dodání nakoupených surovin může být zapotřebí nákladní loďstvo.

Musíme přemýšlet o dalším vybavení, které nám umožní vyrábět hotové výrobky určené k prodeji konečnému spotřebiteli. Dvě hlavní oblasti jsou výroba markýz a markýz a výroba pracovních oděvů. Pokud se podnikatel rozhodne zapojit se do těchto oblastí, pak může přemýšlet o otevření své vlastní reprezentativní kanceláře, kde se již uskuteční maloobchodní prodej. Za tímto účelem si můžete koupit nebo pronajmout malou prodejnu v průchodu ve velkém městě a výrobce má jednoznačnou výhodu v tom, že nabízí výrazně nižší ceny - od výrobce. Proto se tento směr může stát dalším zdrojem příjmů. To je však důležité, pokud je stanovena relativně malá produkce, pokud není velký počet zásob hotových výrobků, který má podobu finančních aktiv stažených z oběhu.

Kromě toho budete muset zahájit plnohodnotnou reklamní kampaň, která přiláká zákazníky do vašeho obchodu, což vyžaduje další investice. Proto si podnikatelé často vybírají nejjednodušší a nejméně rizikový způsob - s následným prodejem jiným průmyslovým odvětvím vyrábět pouze plachtu (která působí jako materiál). Se zavedenou výrobou velkého množství oděvů nebo stanů je lepší kontaktovat velkoobchodníky-prodejce. Nakonec lze všechny tyto možnosti kombinovat, ale pak bude práce vyžadovat odpovídající rozpočet.

Musíte hledat zprostředkovatele nejen ve vašem regionu, ale také v jiných částech země, zejména pokud můžete nabídnout zboží za nižší cenu nebo ve vynikající kvalitě, tj. Mít důležitou konkurenční výhodu. Plátno se dodává v rolích různých délek, zatímco materiál samotný může být také odlišný, vlastnosti plachty jsou určeny její hustotou. Nejhustší je zahřátá plachta, která se získává nanesením několika vrstev bavlny a lnu. Není vždy možné najít všechny možnosti plachet na trhu, proto si po prostudování trhu můžete vybrat ten nejslibnější směr pro sebe.

Společnost by také měla pracovat několik zvláštních oddělení, která se zabývají různými oblastmi činnosti. Podnikatel může dokonce otevřít laboratorní oddělení, ve kterém budou vybrány nové sloučeniny a bude stanovena kvalita získaných produktů. Zavedení inovací může významně snížit náklady nebo jednoduše výrazně zlepšit vlastnosti produktu, což povede ke vzniku výrobku, který nemá analoga, na trhu. Ve většině případů však podnikatelé pracují s již osvědčenou technologií. Musíte také přemýšlet o organizaci oddělení nákupu a marketingu produktů, může být vhodné otevřít oddělení logistiky a marketingu. Ten by měl věnovat zvláštní pozornost, protože podnikatel by měl být nejen otevřený spolupráci, ale také samostatně hledat partnery. To může vyžadovat zapojení prodejních a vyjednávacích specialistů, to znamená, že budou potřeba lidé, kteří mohou prodávat. Do výroby je zapojeno mnoho lidí, mezi něž patří operátoři, technologové a nadřízení. Potřebujeme specialisty na administrativní pozice, ale všechny obchodní procesy, které nesouvisejí s dosahováním zisku organizací, musí být zadány externě. To zahrnuje zabezpečení podniku, i když mnoho organizací dává přednost vytvoření vlastní bezpečnostní služby. Soukromá bezpečnostní organizace provede poplach v podniku a také vybere lidi, kteří budou v zařízení trvale pracovat. Výsledkem je, že podnikatel dostává neustálou údržbu svého komplexu, a v případě nepředvídané situace nebo z běžné situace bude problém vyřešen co nejdříve.

Nabízet kupujícímu příznivé podmínky znamená zajistit stabilní úroveň prodeje. Při práci pouze s velkoobchodníky a distributory pomůže pouze osobní kontakt s nimi, diskuse o podmínkách a nalezení příležitostí pro vzájemně prospěšnou spolupráci. Můžete si však vytvořit svůj vlastní web, na kterém budou zveřejněny informace o produktech a navrhovaných podmínkách. Stránky se stanou výkonnou informační a reklamní platformou, na které můžete okamžitě zveřejnit komerční návrh s uvedením všech cen. Pokud podnik vyrábí produkty zaměřené na koncového zákazníka, jeho internetový portál se stane prakticky povinným. V dnešní době hledá velká většina zákazníků informace prostřednictvím internetu a tímto směrem se očekává pouze neustálý vývoj. Pro objednání vytvoření stránky stačí kontaktovat specializovanou společnost, která také nabídne její propagaci. Výsledkem je stažení zákaznického webu na první řádek ve vyhledávačích pro klíčové dotazy - schéma je efektivní, i když poměrně drahé. V závislosti na úrovni konkurence a situaci na trhu může vytvoření a propagace stránek stát několik desítek tisíc rublů. Prostřednictvím internetu můžete najít kupce zveřejněním informací o sobě na tematických portálech a v poslední době se začínají přitahovat odvolání ve společnostech, které vedou vedení, to znamená přivést zákazníky, kteří jsou již připraveni k nákupu, k zákazníkovi.

Výroba plachtovin je dlouhodobým obchodem, protože v jakékoli výrobě byste zde neměli očekávat rychlou návratnost. Cena finálního produktu také silně závisí na cenách surovin a len se v Rusku pěstuje v nedostatečném množství, zatímco juta a bavlna se obvykle musí dovážet hlavně ze vzdálených zemí. Doufáme-li ve světlou budoucnost, během několika let bude obnovena pěstování lnu a následně bude možná zahájena výroba konopí; cena surovin tak výrazně poklesne. Na tuto zemi byste se však neměli spoléhat, protože musíte žít a pracovat. Poptávka po takových výrobcích bude pravděpodobně velmi dlouho, plátno a plachta se používají již více než století a lidstvu se zatím nepodařilo najít rentabilnější analogy. V tomto ohledu lze výrobu plachtovin považovat za směr jejich činnosti.

Matthias Laudanum

(c) www.clogicsecure.com - portál pro malé obchodní podnikatelské plány a průvodce

18. 8.1919

Populární Příspěvky