Jak organizovat firmu na výrobu hudebních nástrojů

* Výpočty používají průměrná data pro celý svět

Výroba hudebních nástrojů je ve většině případů poněkud komplikovaným procesem, dokonce i paličky, které se zdají být snadno vyrobitelné, se vyrábějí pomocí speciální technologie, na které se podílí více než jedna jednotka (ale více na tom níže). Proto je do takového podnikání zapojeno relativně malé množství lidí, ve většině případů se jedná o malé týmy, které pracují se zákazníky pouze prostřednictvím rezervace a nabízejí tak jedinečné ruční výrobky.

Pro začátečníky je v současné době prakticky nemožné konkurovat velkým společnostem. Mnoho výrobců hudebních nástrojů jsou společnosti s dlouhou historií a známým jménem, ​​mají nejen vynikající materiální základnu, ale také bohaté zkušenosti a odborníky, kteří dokonale znají svou práci. Proto může začínající podnikatel v tomto typu podnikání zvolit dva směry. Prvním z nich je výroba kusů po kousku na objednávku tohoto hudebního nástroje, jehož produkční techniku ​​dokonale zvládl. Druhým je otevření malého podniku, který vyrábí produkty nižšího, méně často středního, cenového segmentu, tedy zaměřeného na začátečníky a milovníky hudby.

Aby se spoléhal na významné hudebníky, že nebudou kupovat hudební nástroje od nové společnosti, slouží tento kontingent spotřebitelů již dlouho největším hráčům na trhu. Produkce hudebních nástrojů může být zvládnuta téměř samostatně, měl by být talent a čas na studium všech vlastností procesu, jinak tato práce spočívá na schopnosti spojit všechny komponenty dohromady a naladit hudební nástroj. Mimochodem, ladění je nejdůležitější součástí výrobního procesu, je to díky tomu, že se dosáhne požadovaných charakteristik produktu, a zde musíte mít dostatečné znalosti a dovednosti o povaze původu a extrakce zvuku z hudebního nástroje.

Také důležitá otázka - co přesně dělat? jaký nástroj vyrábět? V současné době se do hudby zapojuje relativně velké množství lidí, což zahrnuje studenty hudebních škol, kteří mohou potřebovat všechny hudební nástroje od flétny a cembala po kontrabas a harfu; Velmi velké procento potenciálních spotřebitelů jsou amatéři, kteří se spojují ve svých skupinách. Stalo se tak, že jsou organizovány nejčastěji rockové skupiny pro začátečníky, a pro tento směr hudby jsou zapotřebí především elektrické kytary a basové kytary, bicí soupravy a, poněkud méně často, syntetizátory. Akustické kytary a klavíry jsou mezi běžnou populací rozšířené, méně často klavíry (lze je kombinovat se slovem klavír). Je třeba také poznamenat, že celkový počet společností zabývajících se výrobou hudebních nástrojů na celém světě je poměrně velký, pouze každá společnost striktně zaujímá své místo. Například klavíry jsou vyráběny nejen jako hudební nástroj, ale také jako součást interiéru místnosti, v souvislosti s tím jejich hudební charakteristika neodpovídá vždy té nejvyšší kvalitě, ale externí provedení je vynikající. Podnikatel, který se rozhodl zapojit se do takového podnikání, otevírá mnoho možností pro organizaci svého podnikání a může si vybrat oblast, která dosud není příliš zaneprázdněna konkurencí.

Chcete-li začít, musíte se zaregistrovat jako obchodní subjekt. Soukromé workshopy a malé organizace může pořádat samostatný podnikatel - organizátor této iniciativy. Pokud potřebujete zaregistrovat právnickou osobu, je lepší zvolit formu společnosti s ručením omezeným, protože v tomto případě bude k dispozici zjednodušený daňový systém, který zahrnuje převod do státní výhody nejvýše 6% příjmu nebo 15% provozního zisku. Samotná činnost spadá do definice (OKPD 2) 32.20 Hudební nástroje. Existují také státní standardy pro hudební nástroje, ale není vždy nutné je brát v úvahu při jejich činnosti, ačkoli například hudební škola je mnohem pravděpodobnější, že si koupí nástroj, který splňuje státní standardy, než který se vyrábí pouze podle schémat a myšlenek mistra.

Dále byste měli najít místo, kam umístit svou produkci. Pokud plánujete práci ve formátu soukromé dílny, pak stačí malý prostor, může to být velká místnost v domě nebo jen technická místnost na vašem vlastním webu. To je samozřejmě vhodné, pokud má vyrábět nadměrné nástroje. Například pro výrobu klavírů bude vyžadována velká platforma s vysokými stropy, existují také zkušenosti s výrobou těchto nástrojů v průmyslovém měřítku, a to vyžaduje obrovský komplex s dílnou na výrobu, přípravu komponent, skladovací zařízení, a tedy nákup vhodného vozového parku obecně, Zde musíte přemýšlet o otevření plnohodnotné rostliny. Totéž platí pro výrobu mnoha elektrických hudebních nástrojů, například syntezátorů, protože kromě výrobní jednotky potřebujete také laboratoř k vytváření elektrických součástí, jejich nastavení a výběr. Syntetizéry se proto zabývají jen několik firem a ve většině případů se jedná o rozsáhlé výroby všech druhů elektroniky, a nikoli pouze o syntetizátory samotné. Rozměry prostor jsou tedy stanoveny nezávisle v každém konkrétním případě, pro takový proces neexistují žádná obecná přání.

V závislosti na zvolených nástrojích, které mají být vyrobeny, je vybráno vhodné vybavení a také dodavatelé materiálů. Pro téměř každý hudební nástroj již byla vybrána optimální surovina a nejdůležitější je dřevo. V závislosti na druhu stromu se může zvuk nástroje velmi lišit, často se bere v úvahu nejen samotné plemeno, ale i věk stromu a jeho místo růstu. Tyto jemnosti je samozřejmě třeba brát v úvahu pouze pro ty řemeslníky, kteří vyrábějí opravdu vysoce kvalitní nástroje určené pro zkušeného a znalého uživatele. Kromě dřeva bude zapotřebí velmi velké množství materiálů, až po kovy a slitiny a samozřejmě vhodné vybavení pro zpracování, přípravu a výrobu. Někteří „řemeslníci“ vytvářejí hudební nástroje téměř z improvizovaných prostředků, ale mistři používají pouze většinu svých drahých materiálů, z nichž některé lze získat zdaleka okamžitě, ale po dlouhé době. Například dřevo pro některé části klavíru se suší po celý rok.

Náklady na otevření vlastní společnosti pro výrobu hudebních nástrojů tak mohou být několik desítek tisíc rublů - něco jako řemeslná výroba - a několik milionů a někdy i desítky milionů rublů pro komplexní plnohodnotnou výrobu komplexních jednotek.

Klavírní produkce. Lze ji rozdělit na klavírní a klavírní. První z nich jsou kvalitnější, ale zároveň masivnější a složitější, druhé jsou jednodušší a menší. Pro koncerty a profesionální hudebníky jsou klavíry obvykle objednány, ale klavír patří do segmentu nižších cen, což znamená, že je obvykle více zákazníků. Klávesnice jsou navíc považovány za jeden z nejkrásněji znějících nástrojů, mezi lidmi, kteří chtějí dělat hudbu, mohou klavír soutěžit pouze kytary, všechny ostatní nástroje obvykle nejsou tak populární. Rozdíly mezi klavírem a klavírem v designu, v klavíru jsou všechny hlavní části umístěny vodorovně, v klavíru - vertikálně, tedy tak výrazný rozdíl ve velikosti.

Výroba klavíru je jedním z nejsložitějších procesů, pokud plánujete získat opravdu vysoce kvalitní produkt, vyžaduje velmi velké množství manuální práce. Je však nepravděpodobné, že bude možné dosáhnout úrovně významných výrobců, a proto je možné si vybrat nízkou cenu výrobku s jeho konkurenční výhodou. Pro práci v takové inscenaci bude vyžadovat velmi velký personál, ačkoli teoreticky jeden člověk může sestavit piano, uchýlit se pouze k pomoci pomocných pracovníků pro jednoduché operace.

Je třeba také poznamenat, že produkce je velmi nízká, v některých velkých společnostech trvá několik měsíců, než se vyrobí samotné klavír, a někdy dokonce i rok, ale několik produktů se vyrábí současně. Takto lze ročně sestavit velmi skromné ​​množství dobrých nástrojů, ale tato možnost je vhodná pouze pro známé společnosti a / nebo společnosti, které pracují pouze na objednávku.

Práce bude vyžadovat inženýry, jednoduché pracovníky, tesaře, specialisty na ladění hudebních nástrojů, to vše obsluhují další lidé, kteří se podílejí na výrobním procesu v různých fázích. Část práce může být zadána externě, i když obvykle samotné společnosti vyrábějí všechny části z nakoupených surovin. Jak již bylo zmíněno, klavír se často stává nejen hudebním nástrojem, ale také součástí interiéru místnosti, na obrázku pracuje celá štáb designérů, vytvářejí se složité kresby a vybírají se potřebné komponenty.

Průmyslová výroba bude vyžadovat složité a drahé vybavení, nejjednodušší jsou frézky a linky pro sběr součástí se speciálními formami. Existuje více technicky sofistikovanější vybavení, například pro závitové struny. Navíc se toto zařízení nevyrábí ve velkém měřítku, je vyrobeno pouze na objednávku a bude docela obtížné najít společnost, která se touto otázkou bude zabývat. Spíše ne každý podnikatel bude spokojen s podmínkami stanovenými velkými a známými výrobci zařízení.

Jednodušší způsob je sestavit klavíry na zakázku, omezit se na několik produktů ročně, ale to už není jako obchod, ale ziskové koníčky. Je zřejmé, že to mohou udělat pouze odborníci ve svém oboru, proto budou mzdy přiměřené. Obecně je výroba klavíru poměrně složitým typem činnosti, která vyžaduje velmi solidní investici.

Výroba kytar. Zde je třeba hned poznamenat, že akustické a elektronické kytary se při výrobě zásadně odlišují, elektrické basové kytary jsou také samostatnou kategorií, které jsou v podstatě dalším nástrojem, ale jsou strukturálně prováděny téměř stejným způsobem jako běžné elektrické kytary. Mnoho společností se podílí na výrobě akustických kytar, protože se jedná o relativně jednoduchý typ činnosti (zejména ve srovnání se stejnými klavíry). Obecně platí, že jeden člověk se dokáže vypořádat s procesem výroby jednoduché kytary, se schopností pracovat na dřevě, může dokonce vytvořit jedinečný vzhled, nesmíme zapomenout, že ani tvar a typ dřeva výrazně ovlivňují vlastnosti produktu.

Vytvoření elektrické kytary (a elektronické basy) je ve skutečnosti mnohem technicky složitější proces, ale podnikatel nemusí být zapojen do vytváření a ladění elektroniky, ale kupovat hotové „vycpávky“ a poté jej instalovat v připraveném případě. Zde bude samozřejmě vyžadována určitá úroveň znalostí a dovedností, ale je mnohokrát snazší než zajistit uvolnění syntetizátorů. Mimochodem, existují také kytary syntetizátorů.

Výroba kytar může být také uvedena do provozu, zatímco není vyžadováno příliš složité vybavení nebo je vyžadována ruční výroba jedinečných produktů. Druhá metoda je někdy ještě výhodnější, protože výrobky se vyprodávají okamžitě, v obchodech nevydrží, zatímco mnoho kytaristů se chce vyjádřit prostřednictvím svého nástroje, a to nejen pomocí virtuózní hry. Vzhledem k tomu, že hraní na kytaru je dnes velmi populární směr, můžete počítat s poměrně velkým tokem zákazníků, pokud nabídnete jejich přiměřenou cenu (protože ne všichni jsou bohatí) a skutečně vysoce kvalitní produkt. Zde však nesmíme zapomenout, že existuje mnoho společností, které vyrábějí kytary, mnoho z nich se zaměřuje na segment nižších cen, takže může být obtížné vstoupit na tento trh a získat si své místo.

Produkce bubnu. Obecně je buben součástí bicí soupravy, která obsahuje velké množství prvků, existuje mnoho variant pro různé styly hry. Nejčastěji jsou však přímo požadovány bubny (membrány) a činely. A jejich produkce se od sebe výrazně liší. Důležitým prvkem jsou bicí tyčinky, které jsou obecně častěji považovány za spotřební materiál mezi bubeníky. Vezměte v úvahu výrobu souprav bicích souprav pouze samostatně. Takže přímo bubny mohou být sestaveny samostatně, zde budete také potřebovat dřevo, někdy plastové, ocelové (nebo z jiných kovových) částí, samotnou membránu. Zkušený mistr relativně rychle sbírá buben, můžete také uvést jeho produkci do proudu. Obecně platí, že tým deseti lidí může plně uspokojit poptávku po produktech. Výroba desek je však pouze výrobním procesem. To bude vyžadovat zařízení na zpracování kovů, jako jsou stroje na lití sochorů, pece pro tepelné zpracování, válcovací stolice. Je také nutné přesně znát procento kovů ve slitině, protože pouze v tomto případě lze dosáhnout požadovaného zvuku činelu. Proto jsou vyráběny pouze v továrnách, které často mají své vlastní laboratoře pro nalezení optimální kombinace komponent.

Další je výroba bubnových tyčinek. Mistr je může vyrobit samostatně, ale takové nástroje jsou vhodné pouze pro začínající amatéry nebo lidi, kteří nerozumí ničemu v hudbě, protože hmotnost hole, její síla, hustota a velikost výrazně ovlivňují hru na bicí soupravě. Jsou proto vyráběny ze speciálního dřeva při výrobě, poté jsou natřeny a co je nejdůležitější, protože je možné je zajistit pouze stroji, převádějí se na speciální linku, kde jsou tyčinky vybírány ve dvojicích. Jejich hmotnost je stanovena, díky čemuž do balení spadají pouze identické výrobky. A pak - přímo balení hotového páru, po kterém může být zasláno k prodeji.

Produkce houslí. To také se odkazuje na docela běžnou produkci, protože housle nemusí být jak populární jako kytara nebo klavír, ale mnoho studentů hudebních škol si vybere to. Housle mohou být také elektrické, to je často používáno v moderních hudebních žánrech, ale obvyklé je stále docela běžné. Výroba houslí byla vždy považována za dědictví pouze velkých mistrů a dnes je může vytvořit pouze jedna osoba. Při výrobě houslí je velmi důležité vybrat správné dřevo, metodou montáže existuje i několik škol, obecně není tento nástroj tak složitý, jak konfigurovat a vybrat všechny jeho komponenty. Zvuk přístroje je určen fyzikálními charakteristikami všech jeho částí, jejich kompatibilitou a následným vyladěním a seřízením. Obecně jsou ručně vyráběné housle ceněny o několik řádů vyšší než ty, které byly získány v procesu hromadné výroby, a to může udělat jen prvotřídní mistr svého řemesla.

Matthias Laudanum

(c) www.clogicsecure.com - portál pro malé obchodní podnikatelské plány a průvodce

18. 8.1919


Populární Příspěvky