Finanční kalkulace ziskovosti pavilonu živého piva

* Výpočty používají průměrná data pro celý svět

Omezení a předpoklady:

Tento finanční výpočet odhaluje některé pokyny pro otevření pavilonu Living Beer.

Při přípravě této finanční zprávy byly připraveny následující zprávy:

 • Výkaz zisku a ztráty;
 • Přehled o peněžních tocích;
 • Rovnováha
 • Finanční výkon;
 • Cena;
 • Vypočítají se integrální ukazatele.

Parametry výpočtu

 • Finanční výpočty byly provedeny v licencovaném programu Alt-Invest 6.0, číslo licence 61277.

 • Výpočty byly prováděny měsíčně (předkládány podle roku).

 • Všechny finanční a ekonomické ukazatele projektu se počítají podle metodiky přijaté ve světové praxi v souladu s metodickými doporučeními pro hodnocení efektivity investičních projektů č. 477 ze dne 18. 8. 1919 a nařízení vlády Ruské federace ze dne 22. listopadu 1997 č. 1470.

 • Výpočet kritérií investiční výkonnosti byl proveden v souladu s obecně uznávanou mezinárodní metodologií pro analýzu peněžních toků.

 • Diskontování peněžních toků se provádí v krocích po jednom měsíci.

18. 8.1919

Populární Příspěvky